Drukuj

Art. 113-5 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 113-5.

Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.
Artykuł 1 ...113‑3 113‑4 113‑5 113‑6 114 ...184

Przejdź do artykułu