Drukuj

Art. 161 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 161.

Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

podlega karze grzywny.
Artykuł 1 ...159 160 161 162 163 ...166

Przejdź do artykułu