Drukuj

Art. 157 Kodeks rodzinny i opiekuńczy


Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Artykuł 157.

Jeżeli opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki, sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora.
Artykuł 1 ...155 156 157 158 159 ...184

Przejdź do artykułu