Drukuj

Art. 118 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 118.

§ 1. Kto:

 1. dokonuje uboju zwierzęcia bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w tym zezwoleniu,
   
 2. usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego badania po uboju,
   
 3. nie poddaje mięsa badaniu, jeżeli takie badanie jest wymagane
   
 - podlega karze grzywny.

§ 2. Kto wprowadza do obrotu mięso:

 1. bez wymaganego oznakowania i świadectwa,
   
 2. warunkowo zdatne do spożycia lub niezdatne do spożycia, wbrew określonemu sposobowi jego wykorzystania
   
 - podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 i 2, można orzec przepadek mięsa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy wykroczenia.
Artykuł 1 ...116 117 118 119 120 ...166

Przejdź do artykułu