Drukuj

Art. 166 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 166.

Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Artykuł 1 ...164 165 166

Przejdź do artykułu