Drukuj

Art. 12 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 12.

Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Artykuł 1 ...10 11 12 13 14 ...166

Przejdź do artykułu