Drukuj

Art. 58 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 58.

§ 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszukańczy, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
Artykuł 1 ...56 57 58 59 60 ...166

Przejdź do artykułu