Drukuj

Art. 60-3 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 60-3.

§ 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy,

podlega karze grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
Artykuł 1 ...60‑1 60‑2 60‑3 61 62 ...166

Przejdź do artykułu