Drukuj

Art. 8 KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 8.

Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.
Artykuł 1 ...6 7 8 9 10 ...166

Przejdź do artykułu