Drukuj

Art. 85a KW


Kodeks wykroczeń
Artykuł 85a.

§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrznych, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił wadliwe dokonanie tej czynności.
Artykuł 1 ...84 85 85a 86 87 ...166

Przejdź do artykułu