Drukuj

Art. 104 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 104.

 1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

 2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:

  „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
   
 3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.
   
Artykuł 1 ...102 103 104 105 106 ...243

Przejdź do artykułu