Drukuj

Art. 129 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 129.

  1. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy.

  2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie.
     
  3. W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128 ust. 2 dla przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.
Artykuł 1 ...127 128 129 130 131 ...243

Przejdź do artykułu