Drukuj

Art. 175 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 175.

1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.
Artykuł 1 ...173 174 175 176 177 ...243

Przejdź do artykułu