Drukuj

Art. 22 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 22.

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
Artykuł 1 ...20 21 22 23 24 ...243

Przejdź do artykułu