Drukuj

Art. 237 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 237.

1. W okresie 4 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji w sprawach o wykroczenia orzekają kolegia do spraw wykroczeń przy sądach rejonowych, przy czym o karze aresztu orzeka sąd.

2. Odwołanie od orzeczenia kolegium rozpoznaje sąd.
Artykuł 1 ...235 236 237 238 239 ...243

Przejdź do artykułu