Drukuj

Art. 240 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 240.

W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa.
Artykuł 1 ...238 239 240 241 242 243

Przejdź do artykułu