Drukuj

Art. 34 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 34.

1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa.

2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie.
Artykuł 1 ...32 33 34 35 36 ...243

Przejdź do artykułu