Drukuj

Art. 37 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 37.

1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.

2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.
Artykuł 1 ...35 36 37 38 39 ...243

Przejdź do artykułu