Drukuj

Art. 10 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 10.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1. wykaz substancji dodatkowych (dozwolonych substancji dodatkowych), które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane w żywności, w tym w aromatach, zgodnie z ich funkcjami technologicznymi, oraz szczegółowe warunki ich stosowania, w tym rodzaj środków spożywczych, w których mogą być stosowane, oraz ich dopuszczalne maksymalne poziomy,
     
  2. specyfikacje i kryteria czystości substancji dodatkowych
     
- mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.

Artykuł 1 ...8 9 10 10a 12 ...128

Przejdź do artykułu