Drukuj

Art. 21 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 21.

Główny Inspektor Sanitarny przekazuje do Komisji Europejskiej:

 1. niezwłocznie:

  1. informację o podmiocie działającym na rynku spożywczym, który uzyskał zgodę na dokonywanie napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym,
    
  2. kopię decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu zgody;
    
 2. corocznie informacje o:

  1. wynikach kontroli przeprowadzanych w zakładach lub jednostkach organizacyjnych podmiotów działających na rynku spożywczym dokonujących napromieniania żywności promieniowaniem jonizującym, w szczególności dotyczące rodzaju i ilości środków spożywczych poddawanych napromienianiu oraz stosowanych dawek promieniowania,
    
  2. wynikach kontroli przeprowadzanych na etapie obrotu żywnością oraz stosowanych metodach analitycznych.
Artykuł 1 ...19 20 21 22 23 ...128

Przejdź do artykułu