Drukuj

Art. 56 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 56.

Główny Inspektor Sanitarny jest organem właściwym, w rozumieniu art. 13 rozporządzenia nr 1935/2004, do:
 

  1. przyjmowania wniosków podmiotów, o których mowa w art. 53, o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji nieobjętych wykazami, o których mowa w art. 54, oraz na procesy recyklingu materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 282/2008;
     
  2. przekazywania tych wniosków do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.
Artykuł 1 ...54 55 56 57 58 ...128

Przejdź do artykułu