Drukuj

Art. 59a O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 59a.

Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są uwzględniać w procedurach dotyczących dobrej praktyki higienicznej oraz wdrażania i stosowania zasad systemu HACCP prawo wstępu i korzystania z tych zakładów przez osoby niepełnosprawne z psem asystującym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Artykuł 1 ...58 59 59a 60 61 ...128

Przejdź do artykułu