Drukuj

Art. 70 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 70.

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego:

  1. cukru surowego luzem,
     
  2. olejów płynnych i tłuszczów luzem
     
- mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz jednolite wymagania w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej.
Artykuł 1 ...68 69 70 71 72 ...128

Przejdź do artykułu