Drukuj

Art. 85 O bezpieczeństwie żywności i żywienia


O bezpieczeństwie żywności i żywienia
Artykuł 85.

 1. Urzędowe kontrole przeprowadzane przez organy, o których mowa w art. 73 ust. 1, obejmują zadania dotyczące powiadamiania o niebezpiecznej żywności, w tym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz paszach określonych w przepisach o paszach oraz o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w ramach sieci systemu RASFF.

 2. Główny Inspektor Sanitarny kieruje siecią systemu RASFF oraz:
   
  1. prowadzi krajowy punkt kontaktowy systemu RASFF;
    
  2. jest odpowiedzialny za funkcjonowanie krajowego punktu kontaktowego;
    
  3. powiadamia Komisję Europejską o stwierdzonych przypadkach niebezpiecznej żywności oraz pasz.
    
 3. W ramach systemu RASFF funkcjonuje podpunkt krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 13 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
Artykuł 1 ...83 84 85 86 87 ...128

Przejdź do artykułu