Drukuj

Art. 15k O broni i amunicji


O broni i amunicji
Artykuł 15k.

W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 15a ust. 3 i 4, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155, 1669 i 2245).

Artykuł 1 ...15i 15j 15k 15l 16 ...56

Przejdź do artykułu