Drukuj

Art. 21 O broni i amunicji


O broni i amunicji
Artykuł 21.

1. Dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni.

2. Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji.

Artykuł 1 ...19 20 21 22 23 ...56

Przejdź do artykułu