Drukuj

Art. 100 KM


Kodeks morski
Artykuł 100.

Roszczenia z tytułu szkód w urządzeniach i basenach portowych, drogach wodnych i urządzeniach nawigacyjnych podlegają zaspokojeniu z pierwszeństwem przed innymi roszczeniami, z wyjątkiem roszczeń z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Artykuł 1 ...98 99 100 101 102 ...360

Przejdź do artykułu