Drukuj

Art. 126 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 126.

1. Przełożony dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinarny są obowiązani badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.

2. Obwinionego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego.
Artykuł 1 ...124 125 126 127 128 ...216

Przejdź do artykułu