Drukuj

Art. 139 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 139.

Od orzeczenia oraz postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Artykuł 1 ...137 138 139 140 211 ...216

Przejdź do artykułu