Drukuj

Art. 35 O CBA


O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Artykuł 35.

1. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego organu lub jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, w czasie wykonywania ich zadań, a także poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy za zgodą kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w jednostce organizacyjnej CBA.
Artykuł 1 ...33 34 35 36 37 ...216

Przejdź do artykułu