Drukuj

Art. 25 O dostępie do informacji publicznej


O dostępie do informacji publicznej
Artykuł 25.

1. Do spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej, niezakończonych w dniu wejścia w życie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygnięciem, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

2. Podmioty są obowiązane w sprawach, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, udostępnić informację publiczną albo wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Artykuł 1 ...23i 24 25 26

Przejdź do artykułu