Drukuj

O dostępie do informacji publicznej

Pobierz za darmo Ustawa o dostępie do informacji publicznej (O dostępie do informacji publicznej) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. (.doc)

Ustawa o dostępie do informacji publicznej Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Treść


O dostępie do informacji publicznej


Inne

O niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa O zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej O uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski O zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego