Drukuj

Art. 1 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 1.

 1. Ustawa reguluje zasady:

  1. prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi;

  2. uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego;

  3. sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego;

  4. tworzenia i funkcjonowania rad działalności pożytku publicznego.

2. Ustawa reguluje również warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.
Artykuł 1 2 3 ...53

Przejdź do artykułu