Drukuj

Art. 32 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 32.

Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę stanu faktycznego wynikającą z ustaleń zawartych w protokole kontroli, w tym opis ustalonych uchybień, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, a także termin usunięcia uchybień, nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.
Artykuł 1 ...30 31 32 33 33a ...53

Przejdź do artykułu