Drukuj

Art. 43 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 43.

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
Artykuł 1 ...41i 42 43 44 45 ...53

Przejdź do artykułu