Drukuj

O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczeni

Pobierz za darmo Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r (O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczeni) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. (.doc)

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. Treść


O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r


Inne

O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców O Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego O Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej O systemie informacji w ochronie zdrowia