Drukuj

O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczeni

Pobierz za darmo Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r (O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczeni) Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. (.doc)

Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. Treść


O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r


Inne

O ustanowieniu Krzyża Zachodniego O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych O wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych O działalności leczniczej