Drukuj

Art. 77 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną


Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Artykuł 77.

 1. Środki pieniężne znajdujące się w dniu 31 grudnia 1998 r. na rachunkach bankowych, z wyjątkiem rachunków bieżących, państwowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych:
   
  1. o których mowa w art. 26 ust. 1 lub przejmowanych w całości przez wojewodów - pozostają w dyspozycji tych jednostek,
    
  2. o których mowa w art. 26 ust. 2 lub przejmowanych w części przez wojewodów - podlegają przekazaniu odpowiednim jednostkom, stosownie do decyzji właściwego organu administracji rządowej,
    
  3. likwidowanych - podlegają przekazaniu jako dochód budżetu państwa po zakończeniu likwidacji.
    
 2. Środki finansowe pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. na rachunkach bankowych sejmików samorządowych podlegają przekazaniu sejmikom województw.
Artykuł 1 ...75 76 77 78 79 ...110

Przejdź do artykułu