Drukuj

O Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Pobierz za darmo Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (O Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa) Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. (.doc)

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. Treść


O Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa


Inne

O sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym O podatku od sprzedaży detalicznej O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r O dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów