Drukuj

Art. 53 KM


Kodeks morski
Artykuł 53.

§ 1. Kapitan sprawuje kierownictwo statku i wykonuje inne funkcje określone przepisami.

§ 2. Wszystkie osoby znajdujące się na statku obowiązane są podporządkować się zarządzeniom kapitana wydanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na statku.

Artykuł 1 ...51 52 53 54 55 ...360

Przejdź do artykułu