Drukuj

Art. 170 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 170.

W przypadku gdy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie złoży sprawozdania, o którym mowa w art. 20 ustawy uchylanej w art. 175, sprawozdanie składa Prezes Urzędu w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
Artykuł 1 ...168 169 170 171 172 ...176

Przejdź do artykułu