Drukuj

O ochronie danych osobowych

Pobierz za darmo Ustawa o ochronie danych osobowych (O ochronie danych osobowych) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. (.doc)

Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. Treść


O ochronie danych osobowych


Inne

O Krajowej Administracji Skarbowej O jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r O Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r O nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie