Drukuj

Art. 96 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 96.

Sąd umarza postępowanie w zakresie, w jakim prawomocna decyzja Prezesa Urzędu o stwierdzeniu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych lub prawomocny wyrok wydany w wyniku wniesienia skargi, o której mowa w art. 145a § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uwzględnia roszczenie dochodzone przed sądem.
Artykuł 1 ...94 95 96 97 98 ...176

Przejdź do artykułu