Drukuj

O podatku od sprzedaży detalicznej

Pobierz za darmo Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (O podatku od sprzedaży detalicznej) Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. (.doc)

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. Treść


O podatku od sprzedaży detalicznej


Inne

O ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r O finansowaniu wspólnej polityki rolnej O rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności O zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym O informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych