Drukuj

O prawach konsumenta

Pobierz za darmo Ustawa o prawach konsumenta (O prawach konsumenta) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (.doc)

Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Treść


O prawach konsumenta


Inne

O zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Prawo o prokuraturze O zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych O finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa