Drukuj

O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Pobierz za darmo Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych) Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. (.doc)

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Treść


O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych


Inne

O uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw O nasiennictwie O nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach O ewidencji ludności O zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej