Drukuj

O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

Pobierz za darmo Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych) Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. (.doc)

Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Treść


O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych


Inne

O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych O zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 O uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” O dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji O gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi