Drukuj

Art. 22a O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 22a.

 1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi punkt kontaktowy.

 2. Zadaniem punktu kontaktowego jest:
   
  1. umożliwienie dopełnienia procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    
  2. udzielanie informacji, o których mowa w art. 22b oraz art. 22d.
 3. Punkt kontaktowy umożliwia złożenie drogą elektroniczną do właściwych organów wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych.
   
 4. Punkt kontaktowy nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.
   
 5. Punkt kontaktowy jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej, zwanej dalej „stroną internetową punktu kontaktowego”.
   
 6. Przekazywanie danych między punktem kontaktowym a właściwymi organami odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub elektronicznych skrzynek podawczych właściwych organów albo innych systemów teleinformatycznych umożliwiających dostęp do rejestrów sądowych.
Artykuł 1 ...21 22 22a 22b 22c ...111

Przejdź do artykułu