Drukuj

Art. 22h O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 22h.

Minister właściwy do spraw gospodarki może, przy zapewnieniu niezbędnego finansowania oraz właściwych warunków technicznych, powierzyć realizację niektórych zadań pojedynczego punktu kontaktowego innym podmiotom.

Artykuł 1 ...22f 22g 22h 23 24 ...111

Przejdź do artykułu