Drukuj

Art. 84ac O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 84ac.

 Przepisów art. 79art. 80aart. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli działalności w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu oraz recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku odpadów powstałych ze zużytego sprzętu dokonywanej przez Inspekcję Ochrony Środowiska, marszałka województwa oraz starostę w związku z kontrolą przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania zużytym sprzętem.

Artykuł 1 ... 84aa 84ab 84ac 84b 84c ...111

Przejdź do artykułu