Drukuj

O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych

Pobierz za darmo Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych ) Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. (.doc)

Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. Treść


O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych


Inne

O Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury O zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej O zdrowiu publicznym O samorządzie pielęgniarek i położnych O likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa