Drukuj

O uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefal

Pobierz za darmo Ustawa o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (O uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefal) Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. (.doc)

Ustawa o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. Treść


O uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego


Inne

O zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009–2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego O pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich O Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych O wspieraniu termomodernizacji i remontów O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011